EN
İletişim
Adres:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü
Telefon / Belgegeçer:
(+90 228) 214 11 61 / (+90 228) 214 11 62
Diophantine Denklemler
E-Posta:
modularworkshop@bilecik.edu.tr, modulermetotlarcalistayi@bilecik.edu.tr

2018 © İçerik: Matematik Çalıştayı || Geliştirme: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı